Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
29 augustus 2016

Data boorproces Noord/Zuidlijn straks voor iedereen te zien

Nog een paar juridische puntjes op de i, maar dan zullen (bijna) alle monitoringsgegevens van de bouw van de Noord/Zuidlijn beschikbaar komen in de grootste technische database van Nederland. Manager documentbeheer en ict bij Metro en Tram Luuc Elzinga vertelt over het hoe en waarom.

Nergens ter wereld is de aanleg van een tunnel gedurende zo’n lange periode en zo intensief gemonitord als bij de Noord/Zuidlijn. Het boortracé van de Noord/Zuidlijn kenmerkte zich door een vernuftig monitoringsysteem, dat praktisch ieder uur, elke meter in de gaten hield. Dat levert natuurlijk prachtige gegevens op voor onderzoekers over de hele wereld, maar tot nu toe was al die kennis niet vrij toegankelijk. Als het goed is, komt daar binnenkort verandering in: er ligt 170 gigabite aan datagegevens over ondergronds bouwen klaar om gedeeld te worden met studenten en onderzoekers van over de hele wereld. De vier technische universiteiten in Nederland bundelde al eerder hun krachten met het opzetten van een database.

Kennis delen

Luuc: ‘Kennis delen over onze projecten is een van de belangrijkste opdrachten die Metro en Tram heeft gekregen van de gemeenteraad in Amsterdam, het delen van data ligt in die lijn. Onderzoekers kunnen onze data bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe theorieën te toetsen, en zo innovatieve technische oplossingen bedenken waar we allemaal baat bij hebben. Daarnaast is het winst voor ons dat een ander partij een database opzet en ontwikkelt; het scheelt ons tijd en geld dat we dat niet zelf hoeven te doen.’
Het delen van informatie over het bouwproces van de Noord/Zuidlijn is trouwens niet nieuw; de afgelopen jaren is er regelmatig onderzoek gedaan waar gebruik is gemaakt van onze data, bijvoorbeeld bij het promotie-onderzoek van Mandy Korff naar de effecten van ondergrondse bouwactiviteiten op oude huizen met een houten paalfundering. En onlangs publiceerde het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) een vuistdik rapport over de ervaringen met ondergronds bouwen bij grote infraprojecten waarin ook de data van de Noord/Zuidlijn instonden. Luuc: ‘Nu gaan we nog een stukje verder, door data niet alleen op verzoek te verstrekken, maar op te laten nemen in een open toegankelijke database.’

Gevoelige informatie

Dat ging niet meteen zonder slag of stoot: afdeling Eigendom en Beheer (ook ‘beheerder’ van de data) stond niet meteen te springen om alle gegevens openbaar te maken, en met goede redenen. Luuc: ‘Er zitten bijvoorbeeld ook gegevens bij over individuele panden. Die eigenaren willen niet dat persoonlijke gegevens zo maar voor iedereen in te zien zijn, het zou ze mogelijk kunnen schaden bij de verkoop van hun huis bijvoorbeeld. Daarnaast was er nog een reden, misschien wel meer prangend dan de privacy van huizeneigenaren: het delen van alle details van de bouw van de metrotunnel is met het oog op veiligheid niet altijd slim. Daarom is in overleg met E&B besloten gevoelige informatie niet direct in de database op te nemen. Wel kan deze informatie op aanvraag, hier bij ons op locatie, geraadpleegd worden voor onderzoek.’

Reacties

Reacties zijn gesloten.

keer bekeken

Gerelateerde artikelen

Kansen en knelpunten webstrategie Noord/ZuidlijnOok de kraanmachinist is omgevingsmanagerNoord/Zuidlijn web strategy: opportunities and obstaclesVan pispaal, via vertrouwen naar trotsKen uw omgeving! Maar: hoe?Bouwen aan omgevingsmanagement