Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
27 mei 2015

Kennisdelen met jonge professionals

Jonge professionals in het onderwijs en onderzoek vormen één van de drie pijlers van het kennismanagement-programma van Metro en Tram, naast de kenniswebsite en de kennissessies die we zelf of in samenwerking met anderen organiseren. Dit uit zich in een groeiend programma van promotieonderzoek, afstudeeronderzoeken, stages en traineeships.

Naast het faciliteren en begeleiden van studenten, stagiaires en promovendi, delen we ook actief kennis door de gastcolleges die medewerkers van Metro en Tram regelmatig geven aan universiteiten en hogescholen. Die activiteiten hebben geleid tot de volgende rapporten, scripties en andere kennissessies:

Onderzoek:

 • Afstudeeronderzoek toegepaste psychologie HVA: ‘Hoe kom je van goed naar excellent veilig gedrag?’
 • Afstudeeronderzoek naar ‘Fringe’ (vergeten) stakeholders en Radical Transactiveness, door student Political Marketing
 • Onderzoek naar Complexiteitsmanagement en publicatie ‘Handen ineengeslagen voor de Noord/Zuidlijn?’ door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Scripties en stages:

 • Afstudeerscriptie Publiek-Private Samenwerkingsstrategieën in infrastructurele megaprojectenPubliek-Private Samenwerkingsstrategieën in infrastructurele megaprojecten: masterscriptie Universiteit van Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Hajo Hoffs (2015).
 • Oorzaken en effecten van kosten- en/of tijdoverschrijdingen bij Grote Infrastructurele Projecten: masterscriptie Planologie over de Maaslijn (Roermond – Nijmegen), René Dammer, Universiteit van Utrecht, interview met Hans Odijk.
 • Strategie en cultuur bij organisaties: bachelorscriptie Stephan Ramb, Universiteit van Amsterdam, interview met Hoite Detmar en Maarten Woolthuis.Bachelor-
 • scriptie UvA naar hoe partijen in de omgeving anticiperen op de komst van de nieuwe Noord/Zuidlijn-stations in Noord en Centrum
 • Afstudeerscriptie  ‘Aansluiting gemist’ van Esther Schouten (Erasmus Universiteit), over de invloed van onzekerheden bij managers op hun strategie en gedrag en op het verloop van de overdrachtsfase van grootschalige infraprojecten. Begeleiding Jessica Sturz, Gerard Scheffrahn, Theo Heida en Maarten Woolthuis.
 • Omgevingsmanagement station Vijzelgracht voor, tijdens en na de problemen. Afstudeerstage Gina van Eck, Erasmus universiteit Rotterdam, begeleiding Gerard Scheffrahn, Esther Hesp en Boukje Witten.
 • Onderzoeksstage HVA voor de evaluatie van het Fonds voor de leefbaarheid dat ter compensatie van de bouwoverlast is ingezet
 • Om inzicht te krijgen in de waarde van deze kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk is de Schreudersprijs (voor de innovatieve wijze van ondergronds bouwen) volledig besteed aan een stage-opdracht, waarin via interviews is toegewerkt naar een serie artikelen onder de kop ‘Tussen wetenschap en praktijk’ op deze site en een documentaire over kennisdelen tussen de Noord/Zuidlijn en het hoger onderwijs. Deze uitwisseling geeft een mooi beeld van de meerwaarde van de praktijk van de Noord/Zuidlijn voor de theoretische lessen op het hoger onderwijs, en omgekeerd. Begeleiding Theo Heida en Maarten Woolthuis.Afstudeerstage (2014) van Ilse Stikvoort (TU Delft/Deltares) bij het Schadebureau voor de Noord/Zuidlijn naar of er patronen zijn te ontdekken in de schades aan huizen in relatie tot de bouwwerkzaamheden. Begeleiding Mandy Korff (Deltares) en Herman van Velzen (Schadebureau)

Overige kennissessies:

 • Workshop  ´metrostation bouwen´ voor 50 leerlingen van Technasium van Amsterdamse Callanlyceum.
 • Studiedag op 14 april voor docenten aardrijkskunde vanuit de UvA met rondleiding en presentatie bij de Noord/Zuidlijn.
 • Meerjarige ondersteuning en samenwerking met de leerstoel Ondergronds Bouwen aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CITG) van de TU Delft.
 • Brainstormsessie duurzame energieopwekking door regeneratief remmen binnen het metrosysteem, met o.a. studenten elektrotechniek en technisch ontwerpen HVA.
 • Interactieve workshop en rollenspel ‘Crisisteam bij lekkage in de NZL’ tijdens Loopbaanweek VU (studenten bestuurskunde, communicatie en management, sociologie).
 • Sessie programmamanagement en projectmanagement in een complexe stedelijke omgeving, HVA (studenten technische bedrijfskunde)

 

Foto: COLLECTIE TROPENMUSEUM De collegezaal met studenten en docenten van ziekenhuis Salemba 1900-1940 (fotograaf onbekend)

Reacties

Reacties zijn gesloten.

keer bekeken

Gerelateerde artikelen

Kansen en knelpunten webstrategie Noord/ZuidlijnOok de kraanmachinist is omgevingsmanagerNoord/Zuidlijn web strategy: opportunities and obstaclesVan pispaal, via vertrouwen naar trotsKen uw omgeving! Maar: hoe?Bouwen aan omgevingsmanagement