Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
7 april 2015

Lessen voor de metrobouwer van morgen

Wat zien wij zelf als belangrijke lessen van de Noord/Zuidlijn, en welke daarvan pikt het hoger onderwijs ook daadwerkelijk op? Zit daar een kloof tussen, of is het een prachtige match? Stagiaire kennismanagement Marloes Lammerts zocht antwoorden op die vragen in een reeks artikelen op deze site. Haar documentaire ‘Tussen wetenschap en praktijk’ vormt het filmische slotstuk van het onderzoek.

Elk jaar reikt Stichting A.M. Schreuders een prijs uit voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. Zo wil de stichting een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het ene jaar is de Schreudersprijs bestemd voor een bedrijf of instelling, het andere jaar wordt de Schreudersstudieprijs uitgereikt aan studenten van Nederlandse hogescholen of universiteiten voor een succesvol afstudeerproject dat te maken heeft met ondergronds bouwen.  In 2013 won Metro en Tram de Schreudersprijs voor de boortunnel van de Noord/Zuidlijn. Aan de prijs is een geldbedrag van 25.000 euro gekoppeld.

Metro en Tram streefde bij de invulling van de Schreudersprijs naar een goede verbinding met de doelstellingen en doelgroepen van de Stichting A.M. Schreuders. Hiervoor is binnen Kennismanagement Metro en Tram / Noord/Zuidlijn een stageproject opgezet.

Het stageproject Tussen Wetenschap en Praktijk
‘Is er een match tussen wat wij dénken dat de lessen zijn, en welke lessen het onderwijs uit onze praktijk gebruikt?’ Met deze vraag is Marloes Lammerts, stagiaire Kennismanagement, samen met filmmaakster Gwyneth Sleutel aan de slag gegaan. De documentaire geeft een mooi overzicht van enkele aangesneden thema’s die een interessante match laten zien tussen onderwijs en praktijk. De film is (net als de artikelenreeks) bewust toegankelijk gehouden qua diepgang en lengte (15 minuten), waardoor de film bijvoorbeeld in hoorcolleges gebruikt kan worden.
Hoite Detmar, afgestudeerd filosoof en als Directeur Omgeving en Reizigers ook verantwoordelijk voor het kennismanagement binnen Metro en Tram, is één van de sprekers in de documentaire. ‘Met deze film bereiken we hopelijk de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst, waardoor de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers aan andere grote infrastructurele werken in de toekomst.’

Reacties

Reacties zijn gesloten.

keer bekeken

Gerelateerde artikelen

Kansen en knelpunten webstrategie Noord/ZuidlijnOok de kraanmachinist is omgevingsmanagerNoord/Zuidlijn web strategy: opportunities and obstaclesVan pispaal, via vertrouwen naar trotsKen uw omgeving! Maar: hoe?Bouwen aan omgevingsmanagement