Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
11 april 2016

Opleiden, trainen en oefenen

Metro en Tram staat voor de opgave om ‘alle systemen van de Noord/Zuidlijn straks geïntegreerd in bedrijf te stellen’. Dat betekent aan de ene kant dat allerhande technische apparatuur, seinen, tractie en software op elkaar afgestemd moet zijn. Maar de oplevering en in exploitatie nemen van de Noord/Zuidlijn heeft natuurlijk ook een menselijk component, want iemand zal die systemen toch moeten bedienen, en deze mensen moeten goed opgeleid zijn. Nogal logisch dat voor hen een heel traject loopt voorafgaand aan de exploitatie. Projectleider Systeemintegratie Jan-Willem van Ginkel weet meer.

tekst: Margreet Bosma.

Jan-Willem van Ginkel van de afdeling Systeemintegratie houdt zich in nauwe samenwerking met GVB, E&B en de Overheidshulpdiensten (OHD) sinds vorig jaar bezig met het traject opleiden, trainen en oefenen van het personeel dat straks de Noord/Zuidlijn gaat bedienen. Dat betekent in eerste instantie dat zij samen inventariseren wat er al is aan kennis en vaardigheden, en in kaart brengen wat er straks nodig is om de Noord/Zuidlijn te bedienen, beheren en te onderhouden. Vervolgens zoeken zij waar de gaten vallen, om daarna een plan op te zetten om die op te vullen. Tenslotte volgt dan ook de taakverdeling om te bepalen wie welke gaten opvult.

Weerbarstig

Dit klinkt heel overzichtelijk, maar zoals zo vaak is de praktijk weerbarstiger dan die op het oog lijkt. ”Wat het proces vooral complex maakt, is dat we met een nieuw systeem aansluiten op bestaande systemen. Die hebben hun eigen protocollen, werkinstructies, opleidingen en contracten. Die moet je allemaal inzichtelijk en compatible maken met de Noord/Zuidlijn, of andersom. Dat vergt aanpassingen van beide kanten.”

Het project OTO, kort voor Opleiden, Trainen en Oefenen, moet ervoor zorgen dat de opleiding voor al het metropersoneel, van onderhoud tot metrobestuurders, zó aan GVB en E&B overgedragen kan worden. Dit doen we volgens de methode ‘train de trainer’. Zo kunnen we alle informatie die nodig is bij de training, plus de training zelf, borgen. Wat ook nodig is want wanneer de Noord/Zuidlijn opgeleverd en in exploitatie is, wordt de projectorganisatie ontbonden.

Eén geheel

Jan-Willem: “Metro en Tram is natuurlijk niet de enige die bezig is met de voorbereidingen voor de exploitatie. Alle betrokken partijen stellen elk hun eigen opleidingsprogramma op. Project OTO moet die tot één geheel samensmeden. Om ervoor te zorgen dat de verschillende opleidingen en gebruikte systemen, methodieken en protocollen goed op elkaar aansluiten, moeten de partijen nu over en weer openheid geven over werkwijzen. Voor veel mensen is dat nieuw en, heel begrijpelijk, niet voor iedereen even gemakkelijk.”

“In de praktijk betekent dit voor ons bijvoorbeeld dat wij de hulpdiensten nu al in de stations rondleiden om te laten zien hoe de looproutes lopen, waar de bluspunten zitten, hoe de ingebouwde systemen, voor zover toepasselijk, werken.” Daarnaast maken we samen draaiboeken waarin de communicatie tussen de betrokken partijen beschreven staat, en staan er bovendien gezamenlijke oefeningen op stapel. Op papier, en straks ook in het echt. Dan lopen we gezamenlijk allerlei verschillende scenario’s door. “Een heel geregel, dat kan ik je wel vertellen.”

Reacties

Reacties zijn gesloten.

keer bekeken

Gerelateerde artikelen

Kansen en knelpunten webstrategie Noord/ZuidlijnOok de kraanmachinist is omgevingsmanagerNoord/Zuidlijn web strategy: opportunities and obstaclesVan pispaal, via vertrouwen naar trotsKen uw omgeving! Maar: hoe?Bouwen aan omgevingsmanagement