Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
19 februari 2015

Match of kloof? Tussen wetenschap en praktijk

tekst: Marloes Lammerts

Hoe verloopt de kennisdeling met het hoger onderwijs vanuit Metro en Tram? En wordt de juiste kennis wel overgebracht aan de nieuwe generatie communicatiemedewerkers, psychologen, technici en beleidsmakers? De afgelopen maanden is Marloes Lammerts, stagiaire Kennismanagement, samen met filmmaakster Gwyneth Sleutel met deze vragen aan de slag gegaan. De resultaten van dit onderzoek worden weergegeven in de vorm van een documentaire en een wekelijkse serie artikelen, waarin vijf verschillende werkterreinen aan bod komen. 

De documentaire die we aan het eind van de artikelenreeks ook op deze website zullen zetten, is een uiting van de Schreudersprijs die Metro en Tram in 2013 heeft gewonnen voor hun boortunnel. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt aan een project dat innovatief is op het gebied van ondergronds bouwen. Het andere jaar is er de Schreudersstudieprijs: deze prijs gaat naar een student aan een HBO- of WO-instelling voor het afronden van een afstudeerproject dat ondergronds ruimtegebruik stimuleert en inspireert. Door de Schreudersprijs in te zetten voor deze documentaire, worden de doelstellingen van de prijs met elkaar verbonden.

Andere manier
Hoite Detmar, afgestudeerd filosoof en momenteel als Directeur Omgeving en Reizigers ook verantwoordelijk voor het kennismanagement binnen Metro en Tram, mocht vorig jaar de prijs in ontvangst nemen. Detmar: ‘Op deze manier kunnen wij ontdekken of het nu werkelijk matcht tussen wat wij dénken wat de lessen zijn, en welke lessen het onderwijs uit onze praktijk gebruikt. Het voornaamste doel is volgens hem om studenten, en in het kielzog ook de docenten, te bereiken en met hen het gesprek aan te gaan over wat goed gaat, en wat nog verbeterd kan worden. ‘Ik ben heel blij dat wij door deze prijs, op een geheel andere manier dan voor ons gebruikelijk is, in staat worden gesteld om deze vraag aan te pakken.’

Hoite Detmar
Hoite Detmar in de documentaire Tussen wetenschap en praktijk

Leerervaring voor de toekomst
De voorzitter van de Schreudersprijs, Cees Brandsen, voegt daaraan toe: ‘Het voorstel van de Noord/Zuidlijn vinden wij als stichting een leuk en goed idee. Nu wordt er kennis overdrachtelijk gemaakt en is dit voor iedereen toegankelijk op het web. Op deze wijze kennis over ondergrondse leerervaringen uitzetten is nieuw, en wij hopen dat het echt bijdraagt en stimuleert tot het zien van kansen: je leert tenslotte van risico’s en de ermee opgedane ervaringen. Deze aanpak om de prijs om te zetten in een leerervaring voor de toekomstige bouwers en ontwerpers, spreekt ons erg aan.’

Kloof en overeenkomsten
In deze serie artikelen en de documentaire worden sleutelfiguren vanuit Metro en Tram en docenten binnen het onderwijs die gebruik hebben gemaakt van de Noord/Zuidlijn als casus, geïnterviewd. Onderzocht wordt wat overeenkomsten tussen theorie en praktijk zijn, en waar er mogelijk een kloof ligt.

Lees hieronder de artikelen

De online wereld

Studenten leren: Noord/Zuidlijn perfecte praktijkvoorbeeld impact sociale media.

  • Alexander Schouten, universitair docent Business Communication and Digital Media aan de Universiteit van Tilburg.
  • Freddy Elink Schuurman, adviseur Corporate Communicatie en Digitale Media

– Omgevingsmanagement 
Aardse processen en de effecten die de Noord/Zuidlijn zal hebben op de economische ontwikkeling.

  • Jan Henk Tigelaar, Adviseur Incidentmanagement en Omgevingsmanagement
  • Mark Bokhorst, Universitair Docent Aarde en Economie (VU)

– Projectmanagement
Als dit project je als student niet aanspreekt, kun je beter een andere opleiding kiezen.

  • Pelle de Wit, Contractmanager Diepe Stations
  • Hans Boes, Universitair Docent Civiele Techniek (UT)

 – Veiligheidsmanagement

De knuffelbeer blijft in de bouwput

  • Menno van Iterson, manager veiligheid en gezondheid
  • Koen van ’t Hof, docent Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam.

 – Complexiteitsmanagement

Objectiviteit en werkelijkheid zijn soms relatieve begrippen

  • Gerard Scheffrahn, contractmanager Diepe Stations/Projectmanager Uitvoering
  • prof. dr. Jurian Edelenbos, Professor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

Reacties

Reacties zijn gesloten.

keer bekeken

Gerelateerde artikelen

Van tunnelvisie naar glazen huisHet belang van échte samenwerkingSamenwerken is niet hetzelfde als elkaar niet tegenwerkenHoe manage je een complex boorproces?Innovatief aanbesteden bij de Dienst MetroNieuwe meetmethode Amsterdams tram- en metronetwerk