Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
13 juni 2013

Waarom juist nu een congres over boortechniek?

De Dienst Metro is actief aan de slag om de kennis die we met de Noord/Zuidlijn hebben opgedaan te delen, verrijken en borgen, kortom: gedegen kennismanagement. Dit is ook een belangrijke opdracht van de gemeente Amsterdam, naast het opleveren van een nieuw goed werkend metrosysteem.

Er gebeurt binnen en rondom het project Noord/Zuidlijn al veel op het gebied van kennis. Denk aan expertsessies, stages, lunchlezingen, workshops en publicaties. Maar er zit ook nog veel kennis in de hoofden van bij het project betrokken professionals en experts. Die kennis willen we ontsluiten en samen met hen en vakgenoten bij andere vergelijkbare projecten uitwisselen, aanscherpen, verdiepen en borgen. Urgent is daarbij het naar boven halen van alle opgedane kennis op het gebied van boortechniek. Om te voorkomen dat die kennis voor de overheid en het bedrijfsleven verloren gaat, is ‘de opbrengst van het boren’ dit jaar een centraal thema op de Noord/Zuidlijn-kennisagenda.

Boren afgerond
In december 2012 is het boren van de Noord/Zuidlijn-tunnels afgerond. Een belangrijke mijlpaal in het project. En als eind 2013 de nooduitgangen gereed zijn, zit het werk van het contractteam van ons en van de aannemer erop en trekken de betrokken experts en specialisten op het gebied van boortechniek weer verder naar andere projecten, en nemen veel van hun kennis mee. Want veel kennis zit in de hoofden van mensen die voor het project zijn ingehuurd, maar werkzaam zijn bij ingenieursbureaus of bij de aannemer en bouwbedrijven. Wij zien het als onze publieke plicht om de lessen van een project van 3 miljard te ontsluiten, te verdiepen en voor de toekomst vast te leggen. Zodat overheden en het bedrijfsleven daar bij komende tunnelprojecten ook profijt van hebben.

Congres Tunnelboren
Het tunnelboren bij de Noord/Zuidlijn is succesvol verlopen, maar is het daarmee een serieus te overwegen alternatief voor de aanleg van infrastructuur in verstedelijkte gebieden en wellicht ook daarbuiten?? En zo ja, onder welke condities. Hierover organiseert de Dienst Metro in samenwerking met COB op 14 juni een congres Dit is een exclusief congres voor genodigde bestuurders, directie en management bij overheid en bedrijfsleven en andere professionals die betrokken zijn bij besluitvorming en uitvoering van infrastructuurprojecten..

Online kennisplatform
Het congres behandelt de kern van tunnelboren in al zijn facetten: management, communicatie en omgeving, techniek, projectbeheersing en politiek. En laten dit nu precies de thema’s zijn van deze kenniswebsite Noordzuidlijnkennis.net als één van de manieren waarop we experts een platform bieden om kennis te delen, verrijken en borgen in artikelen, blogs, persoonlijke reflecties, de activiteitenagenda en een bibliotheek.

Boek
Naast kennisactiviteiten ‘live’ (zoals dit congres) en online (de kenniswebsite) leggen we kennis ook vast in boeken. Zo hebben we de columns van Ad Tissink die in het Parool periodiek soms ingewikkelde boorkwesties op een toegankelijke manier uitlegde, gebundeld in het boek Dik Water: Tunnelboren voor de Noord/Zuidlijn 2010-2012. De artikelen van Ad Tissink zijn aangevuld met interviews met een tiental “hoofdrolspelers”. Een zeer lezenswaardige compilatie van alles wat het nieuws wel of juist niet haalde.

Expertsessies boortechniek
Hiermee bieden we experts verschillende platforms en mogelijkheden om hun kennis over tunnelboren te delen, verrijken en borgen. Zodat we deze kunst in de nabije toekomst hier en elders vaker en nóg beter kunnen toepassen. Op het gebied van de techniek van het boren organiseren we dit najaar in samenwerking met kennisinstellingen en de markt een reeks expertsessies, voordat de boortechnici definitief zijn uitgevlogen naar andere projecten. Hou deze kenniswebsite dus nadrukkelijk in de gaten en attendeer ons op kennisvragen en -activiteiten die wij over het hoofd zien!

Hoite Detmar
Directeur Reizigers en Omgeving
Dienst Metro

Reacties

Een reactie op “Waarom juist nu een congres over boortechniek?”

  1. Hoite Detmar schreef:

    Standaardisatie van tunneltechniek gaat betekenen dat het een niet te vermijden instrument is voor infrastructuurprojecten in stedelijke gebieden

keer bekeken

Gerelateerde artikelen

De bouw van zinktunnelsCongres Tunnelboren Noord/ZuidlijnNoord/Zuidlijn genomineerd voor de SchreudersprijsBoortunnel Noord/Zuidlijn wint Schreudersprijs 2013Strukton wint International Tunnelling Award voor Noord/ZuidlijnEffecten ondergronds bouwen op oude huizen beter voorspelbaar